ΤΟ ΠΡΩΤΟ “ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ