ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ