Αξιες

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, Ποιότητα, Ασφάλεια & Υγεία
Ένα προϊόν καλής κατασκευής, μπορεί να παρομοιαστεί με ένα πλέγμα φτιαγμένο από προσπάθειες του μηχανικού με τους περιορισμούς της ποιότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας.
Παραβλέψτε κάθε ένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως και θα καταλήξετε με κάτι που θα χρειαστεί διόρθωση και περιττά έξοδα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στην  XG Group of Engineers, αντιλαμβανόμαστε, ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ευθύνη όλων. Μπορούμε επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η δέσμευση για το περιβάλλον δεν αποτελεί μόνο κοινωνική ευθύνη, αλλά και καλή επενδυτική πρακτική.

Για το λόγο αυτό, εξασφαλίζουμε ότι η περιβαλλοντική μας πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας.
Με απλά λόγια, οι πράξεις μας οδηγούν την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την πρόληψη κάθε ρύπανσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια διαπιστευμένη εταιρεία σχεδιασμού Παθητικών Κτιρίων (Certified Passive House Designer).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα είναι η πρωταρχική αξία της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι να βεβαιωθούμε πως οι προσδοκίες του πελάτη, του μηχανικού και όλων των ενδιαφερομένων τηρούνται πλήρως και ότι τα έργα παραδίδονται με ένα υψηλό επίπεδο κατασκευής σε επιθυμητό χρόνο. Χρησιμοποιούμε πάντα προϊόντα και υλικά που ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των υποχρεώσεων και εξασφαλίζουμε το προσωπικό μας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Ακολουθούμε όλες τις νομικές υποχρεώσεις,  και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, με δέσμευση για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας εντός του κλάδου των κατασκευών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ

Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία όλων των υπαλλήλων, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών είναι πολύ σημαντική για  την εταιρεία μας.

Πρόθεσή μας να αγωνιστούμε για την αριστεία στην αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργοταξίων υπό τον έλεγχό μας. Στοχεύουμε  επίσης  να μετριάσουμε αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις μας & τις δραστηριότητες στον περιβάλλοντα χώρο.

Ακολουθούμε όλες τις νομικές υποχρεώσεις,  και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, με δέσμευση για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας εντός του κλάδου των κατασκευών.