Μηχανολογικος Εξοπλισμος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Υποστηρίζουμε τον ιδιώτη ή την επιχείρηση με προμήθεια του συνόλου των απαιτούμενων προϊόντων για την υλοποίηση του Παθητικού Κτιρίου (Passive House) αλλά και λοιπών κατασκευών.

Συστήματα αερισμού με ανάκτηση ενέργειας εταιρείας WOLF. Αποφεύγουμε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσοστού ανάκτησης  ενέργειας και μειώνουμε τις δαπάνες συντήρησης.

 • Στάνταρ σύστημα αυτόματης ισοστάθμισης. Με τον τρόπο αυτό,  αποφεύγουμε τη δαπάνη ισοστάθμισης των δικτύων και μπορούμε πάντα ελεύθερα, να μεταβάλλουμε την κατανομή των ποσοτήτων αέρα ανά δωμάτιο, χωρίς κανένα πρόβλημα.
 • Στάνταρ σύστημα εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  (πιστοποίηση PASSIVE HOUSE).
 • Στάνταρ μεταθερμικό στοιχείο, που διασφαλίζει την ποιότητα θερμικής άνεσης.
 • Στάνταρ λειτουργία αυτόματου Bypass, που φροντίζει το δωρεάν καλοκαιρινό δροσισμό.
 • Στάνταρ εγκέφαλο με δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και δυνατότητα συνεργασίας με όλη τη γκάμα προϊόντων της  WOLF (λέβητες, ηλιακά κτλ.).
 • Σωληνώσεις αερισμού με αντιβακτηριδιακή επίστρωση, για καλύτερη υγεία και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
 • Πλήρη γκάμα περιφερειακών που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη.
 • Πλήθος λογισμικών υπολογισμού και τεχνικής υποστήριξης  συστημάτων.
 • Ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα με τεχνικούς εκπαιδευμένους στα κεντρικά εκπαιδευτήρια της εταιρίας στη Γερμανία.
 • Συστήματα θέρμανσης – ψύξης οίκου WOLF.
 • Αντλίες θερμότητας.
 • Καυστήρες αερίου συμπύκνωσης κορυφαίων επιδόσεων με έλεγχο εξωτερικών κλιματικών συνθηκών για βέλτιστη προσαρμογή λειτουργίας, άριστες επιδόσεις και θερμική άνεση.
 • Καυστήρες πετρελαίου.      
 • Συστήματα γεωθερμικού εναλλάκτη.
 • Ηλιοθερμικά συστήματα οίκου WOLF.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι κατάλληλος για την χρήση του και σε Παθητικά Κτίρια (Passive House).

Διατίθενται για επαγγελματίες & ιδιώτες, ανεξαρτήτως ποσότητας, σε τιμές χονδρικής.