Μελετες

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σας, παρέχουμε
  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πλήρη αποπεράτωση διαδικασιών για λήψη αδειών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και ενεργειακά κτίρια.

 

  • Ολοκληρωμένα πακέτα μελετών για κτίρια υψηλών επιδόσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας  των ως άνω εφαρμογών.

 

  • Υπολογισμό ιδανικών ενεργειακών μηχανολογικών  συστημάτων και δικτύων αερισμού.

 

  • Υπολογισμό μακροοικονομικών επιδόσεων των ενεργειακών εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις αποδόσεων.
 Με χρήση τεχνολογιών αιχμής, παρέχουμε
  • Σχεδιασμό νέων και πρωτοποριακών προϊόντων και ευρεσιτεχνιών. Υπολογίζουμε την ενεργειακή επίδοση βιομηχανικών προϊόντων και παρεμβαίνουμε σχεδιαστικά με στόχο τη βελτίωσή τους.

 

  • Έκδοση αποτελεσμάτων με απόλυτη επιστημονική συνέπεια πριν την πρακτική μέτρηση στο εργαστήριο.

 

  • Ακριβή και αξιόπιστο υπολογισμό κλιματικών δεδομένων, με τη χρήση ιδιωτικού μετεωρολογικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας.
Με περιβαλλοντική ευαισθησία & υπευθυνότητα, παρέχουμε
  • Μέτρηση και καταγραφή της ηλιακής ακτινοβολίας με στόχους τη βέλτιστη μοντελοποίηση των ηλιακών κερδών των κτιρίων ή ακόμη και την βελτιστοποίηση της παραγωγής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

 

  • Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για υπολογισμούς «ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και κτιρίων σχεδόν μηδενικών ενεργειακών απαιτήσεων.