ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το κτίριο μελετήθηκε και ανεγέρθηκε σε οικόπεδο 404,00 m² στην Αγριά Βόλου, σύμφωνα με τα πρότυπα των Παθητικών Κτιρίων. Τα παθητικά κτίρια με την ειδική κατασκευή τους μηδενίζουν το κόστος θέρμανσης και ψύξης και παράλληλα παρέχουν στους χρήστες τους μοναδική ποιότητα ζωής. Είναι μια επιστημονική εφαρμογή ολοκληρωμένης κατασκευής που στηρίζεται στον τρόπο και το είδος των μονωτικών υλικών που τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπιτιού. Οι 5 βασικές αρχές του σχεδιασμού ενός Παθητικού Κτιρίου είναι:

  • η δημιουργία ενός ισχυρού θερμομονωτικού περιβλήματος
  • η σωστή εγκατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων καλής ποιότητος
  • ο μηδενισμός των θερμογεφυρών στην κατασκευή
  • η εξασφάλιση ενός αεροστεγανού θερμομονωτικού περιβλήματος και
  • η εγκατάσταση συστήματος κεντρικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές και χωρίς κανέναν αρχιτεκτονικό περιορισμό, σχεδιάστηκε και το συγκεκριμένο συγκρότημα κατοικιών. Αυτό αποτελείται από τρείς αυτόνομες κατοικίες που διαθέτουν playroom, μηχανοστάσιο και κλειστό χώρο στάθμευσης στο υπόγειο, σαλόνι κουζίνα τραπεζαρία και W.C. στο ισόγειο, τρία δωμάτια και λουτρό στον όροφο. Το κτίριο υποστηρίζεται από μηχανικό αερισμό, μονάδες κλιματισμού με COP=4 & EER=4 και από συστήματα ηλιοθερμίας.

Σήμερα, είναι διαθέσιμη προς πώληση η νότια μεζονέτα συνολικού εμβαδού 238,50 m².

 

Έτος μελέτης: 2011
Έτος κατασκευής: 2013