ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Το κτίριο μελετήθηκε και ανεγέρθηκε σε οικόπεδο 633,70 m² στην Αγριά Βόλου.

Αποτελείται από τρείς αυτόνομες κατοικίες που διαθέτουν 3 αποθήκες και λεβητοστάσιο στο υπόγειο, σαλόνι κουζίνα τραπεζαρία και W.C. στο ισόγειο, τρία ή τέσσερα κατά περίπτωση δωμάτια και λουτρό στον όροφο καθώς και ανοικτό χώρο στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο.

Λόγω της δημιουργίας ενός ισχυρού θερμομονωτικού περιβλήματος αλλά και της σωστής εγκατάστασης εξωτερικών ενεργειακών κουφωμάτων, τα κτίρια αυτά καταναλώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ενέργειας.

 

Έτος μελέτης: 2008
Έτος κατασκευής: 2010