Σεπτέμβριος 2016

ΤΟ ΠΡΩΤΟ “ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Στέφανος Χατζούλης και η Χριστίνα Γεωργιάδη χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να ολοκληρώσουν το εγχείρημά τους, δηλαδή να μελετήσουν, να σχεδιάσουν να υλοποιήσουν την ιδέα του και να λάβουν διεθνή πιστοποίηση για το κτίριο....