Ανακαινισεις Κτιριων

Ανακαίνιση υφιστάμενου υπογείου στην Αγριά Βόλου. Ο υπάρχον χώρος ανακαινίσθηκε ριζικά με νέες αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και εφαρμόστηκαν οι αντίστοιχες μελέτες φωτισμού, επίπλωσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.