ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ανακαίνιση υφιστάμενου υπογείου στην Αγριά Βόλου. Ο υπάρχον χώρος ανακαινίσθηκε ριζικά με νέες αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και εφαρμόστηκαν οι αντίστοιχες μελέτες φωτισμού, επίπλωσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

Έτος ανακαίνισης: 2009