Τεχνικοι Ελεγχοι

Αρτιότητα & Ορθότητα Εφαρμογών

Συνδυάζουμε τη γνώση όλων των πτυχών μιας κατασκευής με μοναδική ευαισθησία στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εγκατάστασής σας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέσα από τεχνικούς ελέγχους την πλήρη αρτιότητα και ορθότητα των εφαρμογών.

BLOWER DOOR TEST & BLOWER DOOR REPAIR CRUISE

Το Blower Door Test είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αεροστεγανότητας του κελύφους ενός κτιρίου. Με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανημάτων εντοπίζονται με ακρίβεια όλα τα σημεία διαφυγής του αέρα από και προς το κτίριο. Ανάλογα με τη μέθοδο μετρήσεων και ελέγχων που θα διεξαχθούν προκύπτουν συμπεράσματα για την ποιότητα κατασκευής του κελύφους του κτιρίου, το ποσοστό εξαερισμού που παρέχεται από την διαρροή του αέρα, τις ενεργειακές απώλειες, το ενδεχόμενο το κτίριο να χρειάζεται μηχανική υποστήριξη για την διαπνοή του και για τη ανταπόκριση (ή μη) της κατασκευής στα οικοδομικά πρότυπα με τα οποία ανεγείρεται. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης αναφοράς αποτελεσμάτων του εκάστοτε ελέγχου.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

Καταγραφή καταναλώσεων με χρήση συστήματος PLUGWISE:

  • Μέτρηση ηλεκτρικών καταναλώσεων
  • Μέτρηση συγκεντρώσεων διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα
  • Μέτρηση σχετικής υγρασίας
  • Μέτρηση θερμοκρασιών
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έλεγχος δικτύων με ενδοσκοπικές μικροκάμερες τελευταίας τεχνολογίας εύρους έως και 30 μ. Μέσω αυτού του ελέγχου εντοπίζονται τυχόν διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αερισμού.

INFRARED THERMOGRAPHY

Θερμογραφικοί έλεγχοι υπέρυθρης ακτινοβολίας και έκδοση αποτελεσμάτων αναφοράς (report) με χρήση λογισμικού BULD IR. Μέσω των θερμογραφικών ελέγχων μπορεί να διαγνωστεί η κατάσταση-ποιότητα του κτιριακού κελύφους, να εντοπιστεί η ύπαρξη υγρασίας στα δομικά στοιχεία του, οι απώλειες ενέργειας και οι θερμογέφυρες ενός κτιρίου.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
  • Ανίχνευση και μέτρηση ιονίζουσας ακτινοβολίας και ραδονίου με χρήση του μετρητή Geiger (εκπέμπουσας ραδιενέργειας).
  • Μέτρηση εκπέμπουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από υποσταθμούς κινητής τηλεφωνίας κλπ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

Πραγματοποιείται έλεγχος της ηχορύπανσης σε:

  • Μηχανολογικά συστήματα και εργαλεία των εργοταξίων (κομπρεσέρ, τσάπες, σφύρες, σκαπτικά μηχανήματα, οδοστρωτήρες κλπ).
  • Σε μηχανολογικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε κτίρια κατοικίας, εργασίας κλπ.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ
  • Καταγραφή ηλιακής ακτινοβολίας με μετεωρολογικό σταθμό ΚΙΜΟ.
  • Φωτομέτρηση με λουξόμετρα ακρίβειας.